RODO

Informacja o danych osobowych i cookies w Hotelu Wenus

Hotel Wenus z siedzibą w Kazimierzu Dolnym przykłada dużą wagę do prywatności swoich Gości oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Hotel. Hotel w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

Hotel dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Hotel miała pełnąinformację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Hotel wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych

Jeżeli Hotel pozyskał Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych masz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnymmomencie. Jeżeli Hotel nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwujest art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, w tym w celach marketingowych
Jeżeli Hotel pozyskał Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od przetwarzania danych osobowych uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały, bądź będą nocowały w Hotelu

  1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą byćprzetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowaniamonitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenieHotelu lub w jego okolicy.
  2. Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
  3. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel usługami. Podstawą prawną do przetwarzaniadanych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność. Ocena tadoprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramachusprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.
  4. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiastdane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
  5. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

 

Informacje wspólne

1.  Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

1.  firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Hotelem,

2.  kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,

3.  firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,

4.  firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT Hotelu,

5.  firmom kurierskim i pocztowym,

6.  biurom podróży.

2.  Hotel informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszeniadanych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz dousunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

3.  Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Polityka cookies
Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnynumer.
Hotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

* dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

* przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

* możliwości podejmowania działań marketingowych.

Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Hotelu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.Hotel informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcami.