REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W HOTELU

                        Hotel Wenus w Kazimierz Dolnym przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami domowymi.

Prosimy o zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji pobytu.

Pobyt czworonoga jest bezpłatny.

1. Pobyt zwierząt na terenie Hotelu wymaga akceptacji właścicieli Hotelu, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.

2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.

3. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).

4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

5. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

6. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach i być pod opieką właściciela. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy. W szczególnych przypadkach Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.

7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie i akcesoria dla zwierzęcia.

8. W ramach pobytu ze zwierzęciem w pokoju hotelowym, Właściciel nie otrzymuje zestawu dodatkowego wyposażenia: miska + kocyk. 

9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku, fotelach i kanapach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.

10. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą  przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez właścicieli Hotelu.

11. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.

12. Zwierze musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie hotelu.  

13. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z recepcją.

14. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, obsługa hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.

15. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym gościom.

16. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych – sali śniadaniowej.

17. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. 

18. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotel Wenus i akceptuje jego zapisy.